Eredmények

A megvalósítás során a programhatóságok részéről a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya, mint Program Operátor, valamint az NFFKÜ – Nemzetközi Forráskoordinációs Fejlesztési Ügynökség Zrt., mint Végrehajtó Ügynökség segítette a munkát.

Projekt címe:Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében
Projekt azonosítószáma:HU11-0006-A1-2013
Projektgazda:Rácalmás Város Önkormányzata (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.)
Projekt megkezdésének időpontja:2016. május 1.
Projekt megvalósulásának időpontja:2017. április 30.
Projekt teljes költségvetése:855 705,30 €
A Norvég Alap által nyújtott támogatás összege:812 920,03 €

eredmenyek-ikon_energiastrategia

A Greening Regions projekt kulcsfontosságú eredménye Rácalmás Város Energiastratégiája (A „Greening Regions” projekt kulcsfontosságú eredménye Rácalmás Város Energiastratégiája (2017-2021). A dokumentum széleskörű partneri együttműködés és nyilvános konzultációk eredménye, melynek során norvég és magyar jó gyakorlatok egyaránt feltárásra kerültek.

A stratégia központi célja, víziója a fenntartható településműködés megteremtése, amely a megújuló energiaforrásokra, az energiatudatos szemléletmódra és a társadalmi integrációra épül, egyben magában foglalja az energetikai önellátásra való törekvést is.

A város rövidtávú energetikai céljai között szerepel

  • az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények energia-felhasználásának csökkentése,
  • a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások hatékonyabb kiaknázása,
  • a helyi szereplők közötti együttműködés erősítése, valamint
  • az intézményi dolgozók, a lakosság és a vállalatok energiatudatosságának növelése is.

Erre alapozva a város középtávú célja

  • a település energiaellátási biztonságának fokozása,
  • felkészülés a jövőbeni geotermális fejlesztésekre,
  • a település vonzóbbá tétele a zöldtechnológiát preferáló befektetők számára.
tovább

eredmenyek-ikon_energiamenedzsment-ugynoksegA „Greening Regions” projekt keretében létrehozott Energiamenedzsment Ügynökség küldetése az energiatudatos városi környezet kialakítása, a fenntarthatóság elvének érvényesítése, valamint a helyi szereplők támogatása a tudatos és hatékony energia-felhasználás területén. Segítségével a helyi lakosok, vállalkozások, intézmények olyan tudást szerezhetnek, amely megalapozza és megkönnyíti a felelős és hatékony döntéshozatalt – legyen szó házfelújításról, a gyakoribb kerékpárhasználatról vagy zöld irodai szabályok bevezetéséről. Döntéseik nem csak a pénztárcájukra lesznek pozitív hatással, de kihatnak környezetükre és az egész településre is.

tovább

eredmenyek-ikon_mintaberuhazasA „Greening Regions” projekt keretében – az Energiastratégiában foglalt célok egy gyakorlati példájaként – megújuló energiaforrások használatával megvalósult a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde energiahatékony felújítása. A beruházás eredményeképpen az óvoda és bölcsőde fűtését geotermikus energia felhasználásával, talajszondás hőszivattyúkkal biztosítják. A felújítás keretében kialakításra került egy kijelző panel a rendszer működésének szemléltetésére. Műszaki becslések alapján a beruházás eredményeként az épület hőigénye mintegy 40%-kal csökkenhet.

A következő, hosszú távon elérendő cél a “Zöld Óvoda” cím, vagyis az ökominősítés megszerzése az intézményre. A beruházás jelentősége egyrészt, hogy már a legkisebbeknek is példát mutat a zöld szemlélet kapcsán, másrészt, hogy rávilágít a megújuló energiaforrások, köztük a geotermikus energia hasznosításában rejlő lehetőségekre, melyek Rácalmáson és térségében még kevéssé elterjedtek.

eredmenyek-ikon_kepzesekAz élethosszig tartó tanulás elvét követve specifikus képzési anyagok kerültek kidolgozásra a lakosság, a vállalkozások és az önkormányzati munkatársak részére.

A lakosság részére az energiatudatosságot, és az energiafogyasztás optimalizálást segítő gyakorlati tanácsokat törekedtünk biztosítani. A képzések során kiemelt figyelmet fordítottunk a nőkre, hiszen a háztartások vezetőjeként kulcsfontosságú szerepük van az energiafogyasztási szokások alakításában.

Az energiaköltségek csökkentése a piaci szereplők számára is döntő szempont: a megújuló energiaforrások, valamint az energiahatékony rendszerek használata jelentősen hozzájárulhat versenyképességükhöz. A vállalkozások felvilágosítást kaphattak a zöld energiatermelés lehetőségeiről, valamint az ezekhez kapcsolódó finanszírozási forrásokról.

Az önkormányzati munkatársak részére szervezett képzések különböző megújuló energetikai, energiahatékonysági technológiákat és a széndioxid kibocsátás csökkentését célzó megoldásokat mutattak be, továbbá gyakorlati információkat nyújtottak az energetikai korszerűsítést szolgáló beruházások végrehajtásához.

Az Energiaklub szakmai közreműködésével megvalósult képzéseken a projekt keretében mindösszesen mintegy 100 fő vett részt. A kidolgozott képzési anyagok megalapozzák az Energiamenedzsment Ügynökség jövőbeni képzési, szemléletformálási tevékenységét.

tovább

eredmenyek-ikon_ismeretterjesztesA Greening Regions projekt Rácalmás kistérségében valósul meg, de nyitott más térségek tapasztalata iránt. Sokat tanulhattunk norvég partnereinktől, Stor Elvdal és Elverum Önkormányzatától, akik szakmai tanácsaikkal folyamatosan segítették a projekt megvalósulását. Értékes tapasztalatokkal tudtak szolgálni az önkormányzati intézmények energiatakarékos működtetése, az energetikai fejlesztések tervezése és a lakossági szemléletformálás terén egyaránt, a feltárt norvég jó gyakorlatok Energiastratégiánk részét képezik.

A „Greening Regions” projekt keretében felhalmozott tudás átadását gyakorlati kézikönyvek is segítik, melyek más önkormányzatok részére teszik hozzáférhetővé tapasztalatainkat.

Kidolgozásra került egy Önkormányzati kézikönyv a fenntartható energetikai beruházásokhoz. A dokumentum egyrészt közérthető áttekintést nyújt a lehetséges műszaki megoldásokról, a különböző megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeiről, másrészt gyakorlati útmutatással szolgál az energetikai beruházási projektek tervezéséhez, megvalósításához és későbbi üzemeltetéséhez.

A „Greening Regions” projekt során egy további fontos szempontot törekedtünk alapelvként érvényesíteni: a nemek közti esélyegyenlőséget. A nők kiemelt célcsoportját képezik a lakossági szemléletformálási tevékenységnek, ugyanakkor jelentős számban vannak jelen az önkormányzati intézményekben is, melyek dolgozói szintén fontos szerepet játszanak a projekt megvalósításában és eredményeinek fenntartásában. Erre tekintettel egy a nemek közötti egyenlőséget vizsgáló audit került lefolytatásra Rácalmás Város Önkormányzatánál és intézményeinél, mely konkrét ajánlásokat, javaslatokat fogalmazott meg az esélyegyenlőségi szempontok hatékonyabb érvényesítése érdekében. Hisszük, hogy a „Greening Regions” projektben és az Energiastratégiában megfogalmazott célok megvalósításához is közelebb jutunk, ha ezen ajánlások mentén a nemek közti esélyegyenlőséget biztosítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy hozzánk hasonlóan más önkormányzatok is vegyék figyelembe e szempontot, és végezzenek intézményeikben a nemek közötti egyenlőséget vizsgáló auditot. Ehhez szintén segítséget kívánunk adni egy gyakorlati kézikönyvvel, mely az audit lefolytatásához és az intézkedési terv kidolgozásához nyújt módszertani segítséget.

tovább

miniszterelnokseg